Grondstoffen: eiwitten

Proteïne

De larven van de Hermetia illucens-vlieg bevatten ongeveer 40% proteïne (of eiwitten).

En wereldwijd neemt de vraag naar eiwitten snel toe: steeds meer mensen kunnen zich vlees en vis permitteren. Op zich is die ontwikkeling een goeie zaak, behalve dat dat vlees en die vis natuurlijk gekweekt moeten worden. En dat heeft een serieuze impact op het milieu, omdat regenwoud omgezet wordt in graaslanden of in enorme soja- en maïsvelden.

Insecteneiwitten kunnen een deel van de oplossing zijn, omdat Millibeter insecten kweekt op onderbenutte reststromen: afvalstromen uit de landbouw, uit de voedingsnijverheid en uit de distributieketen. Als we die uiteenlopende stromen kunnen omzetten in hoogwaardige eiwitten, kunnen we daarmee vissen of kippen kweken die toch weer dat beetje duurzamer zijn.

En de vissen en kippen vinden het prima: insecteneiwit verteert veel beter dan sojaschroot, en even goed als vismeel. Eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk, aangezien insecten bij deze diersoorten onderdeel uitmaakt van hun natuurlijk voedingspatroon.

De Europese regelgeving laat vanaf 1 juli 2017 toe om insecten-proteïne te gebruiken in visvoer voor de aquacultuur.

Millibeter heeft de voorbije maanden samen met het fantastische Omegabaars  voedertesten uitgevoerd, met prima resultaten rond het gebruik van larven  in de aquacultuur.

Is uw bedrijf actief in de aquacultuur of de formulering van visvoeders, en bent u op zoek naar duurzame grondstoffen? Contacteer ons, en laat ons samen de mogelijkheden van vliegenproteïne onderzoeken.