Partners

Millibeter werkt sinds 2015 samen met het Vlaamse aquacultuur-bedrijf Aqua4C, om haar bekende Omegabaars nog duurzamer te maken! De voederproeven hebben prima resultaten opgeleverd: gezonde vissen, die sneller groeiden en de vliegenlarven heel lekker leken te vinden… Nu kijken we hoe we dit concept grootschalig kunnen gaan toepassen.

Van Gansewinkel, onze partner inzake onderzoek naar de verwerking van verschillende reststromen, is van naam veranderd: RENEWI. Samen willen we bekijken wat er praktisch, commercieel én wettelijk mogelijk is inzake bioconversie van bijvoorbeeld catering-afval (“swill”) met vliegenlarven.