Hermetia illucens

Hermetia illucens” is de wetenschappelijke benaming voor de zwarte wapenvlieg, of de zwarte soldatenvlieg. Beide vertalingen voor “black soldier fly” (BSF) zijn correct.

Deze vliegensoort is volstrekt ongevaarlijk voor mensen en dieren, en wordt beschouwd als een niet-plaag-soort: deze vlieg bijt niet, zuigt geen bloed, zoekt geen menselijke activiteit op, en brengt geen ziektes over.

Foto: Wim Kempenaers

Van oorsprong komt de zwarte wapenvlieg voor in de tropische en subtropische gebieden van Noord- en Zuid-Amerika, maar tegenwoordig is ze bijna wereldwijd verspreid in de warmere gebieden. Deze verspreiding begon al in de Middeleeuwen, kort na de ontdekking van de Amerika’s: een wetenschappelijke studie van een koninklijk graf in Spanje heeft aangetoond dat de vlieg er al in de 16de eeuw voorkwam.  

De verspreiding werd versterkt door het wereldwijde transport van groenten, fruit en vlees tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 

Foto: iso800.

In Europa komt deze vlieg in het wild voor in Spanje, Portugal, Italië en het zuiden van Frankrijk. In die gebieden blijven de populaties klein, door de strenge winters, en zorgen ze nergens voor overlast.  

In België kunnen de vliegen niet overleven of zich voortplanten: de voortplanting in onze kweekruimtes komt pas op gang bij 28°C en hoge luchtvochtigheid!

Hoewel ze hier al minstens 10 jaar verkocht worden als levend voer voor terrariumdieren, hebben ze zich hier niet kunnen vestigen. Ze vormen dus geen gevaar voor onze lokale biodiversiteit. Het Agentschap Natuur en Bos had dan ook geen bezwaar tegen de kweek van de zwarte wapenvlieg door Millibeter.