Grondstof: chitine

De Hermetia illucens-larven bevatten ook chitine, de stof die het exo-skelet van de larven zijn stevigheid geeft.

Chitine is als bio-polymeer een grondstof voor verscheidene industriële processen of producten, onder andere in de waterzuivering, papierindustrie en veevoeding.

Chitine kan door deacetylatie verder verwerkt worden tot het waardevolle chitosan. Deze stof wordt gebruikt in waterzuiveringsinstallaties, in de landbouw, in de chemische industrie, in de verpakkingssector, in de farmaceutica, et cetera.

Millibeter heeft samen met VITO een technologie ontwikkeld om de chitine af te scheiden van de eiwitten en vetten, en om deze chitine duurzaam om te zetten in de verschillende vormen van chitosan. Dit onderzoek liep van 2014 tot 2016, binnen het kader van de Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry, dat recent werd omgedoopt in Catalisti.  IMG_0350 (640x472)