Kempen Insect Valley vliegt er in!

Kempen Insect Valley vliegt er in!

Voka KvK Kempen, Millibeter, Belgian Insect Industry Federation, VITO, KU Leuven – Campus Geel en Thomas More Kempen lanceren EFRO-projecten ‘Kempen Insect Cluster’ en ‘Insect Pilot Plant’
De website is alvast online: www.kempeninsectcluster.be .

Minister Muyters trapte op 24 augustus 2017 de Kempen Insect Valley op gang. Als beleidsmaker en minister van werk, economie en innovatie onderstreepte hij het belang van ondernemerschap, product- en businessmodelinnovatie voor een positieve en duurzame transformatie van onze samenleving. Met het partnerschap Streekplatform Kempen zetten we stevig in op de ontwikkeling van ecosystemen voor economische, ecologische en maatschappelijke vooruitgang.

S

Eén van die ecosystemen is ‘Insecten en biogebaseerde grondstoffen’. In het kader van het onderzoek naar het kweken, oogsten en verwerken van insecten en insectenproducten werden twee EFRO projecten goedgekeurd, voor een totaal bedrag van 1.730.500 Euro. Graag tonen we aan de bedrijfswereld, de publieke opinie en de beleidsmakers de realisaties en het economisch en ecologisch potentieel van insectenbioconversie.

  • De ‘Kempen Insect Cluster’, een project van Voka KvK Kempen, Millibeter en de Belgian Insect Industry Federation, is een open cocreatie-platform waar bedrijven de mogelijkheden voor insecten-bioconversie aftoetsen en samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Millibeter heeft ervaring met de kweek van de zwarte wapenvlieg om afval en mest om te zetten in grondstoffen voor de chemische industrie en voor veevoeder.
  • De ‘Insect Pilot Plant’, een project van KU Leuven – Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO, beoogt de opschaling van labo naar een pilootinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffinage van insecten als vertaalslag naar industriële productie. De drie onderzoeksinstellingen hebben expertise opgebouwd over de kweek en verwerking van insecten voor voeding, voeder en biogebaseerde chemicaliën.

De twee projecten willen de expertise over insecten als afvalverwerker en als hoogwaardige grondstof overdragen naar de verschillende doelgroepen als bedrijven met organische reststromen, nieuwe en bestaande insectenkwekers, de voedings- en voederindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, de overheden en het brede publiek.