From trash to resources

Millibeter wil de materiaal-cirkel helpen sluiten. Daartoe wil het afval-stromen omzetten in nieuwe grondstoffen, dankzij de larven van de zwarte wapenvlieg. Dit is een volstrekt natuurlijk procedé, en daarom spreken we over biologische omzetting of “bio-conversie”.

Millibeter mikt daarbij resoluut op het opwaarderen van materiaalstromen. Dit betekent dat wij niet willen proberen om de éne afvalstroom te verwerken tot een andere, minder schadelijke afvalstroom, maar dat we afval radicaal willen omvormen tot nieuwe, waardevolle grondstoffen. Dit opwaarderen wordt ook “up-cycling” genoemd, de positieve variant van “recycling” of “down-cycling”.