Extraction-technologie

De larven van de zwarte wapenvlieg bevatten hoofdzakelijk eiwitten (ongeveer 40%), vetten (25-45%) en chitine (6-8%). Dit zijn fantastische grondstoffen, vooral als je ze afzonderlijk kunt aanbieden.  

Foto: Millibeter

Daarom heeft Millibeter samen met een aantal technische partners en kennisinstellingen, waaronder VITO, de technologie ontwikkeld om de chitine af te scheiden, en vervolgens ook de vetten en de eiwitten. Resultaat: pure chitine, puur vet en een insectenmeel met een zéér hoog eiwitgehalte (>70% op drogestofbasis).

Foto: Millibeter

Millibeter stelt deze technologie via licenties ter beschikking van bedrijven die hiermee commercieel aan de slag willen gaan.